O Kole Naukowym

O nas

W obszarze zainteresowań Koła Naukowego Mikroelektroniki i Nanoelektroniki znajdują się zagadnienia przede wszystkim związane z szeroko pojętą technologią, konstrukcją przyrządów, charakteryzacją oraz zastosowaniem nowych materiałów w obszarze optoelektroniki i mikroelektroniki. Zagadnienia te, w aspekcie teoretycznym obejmują również zjawiska i aplikacje z obszaru nanoelektroniki (kropki kwantowe, spinotronika, nanomateriały, technologie przyrządów o rozmiarach nanometrycznych).

Nasza działalność

Przykładowe zagadnienia, którymi zajmują się członkowie Koła Naukowego:
• wytwarzanie i charakteryzacja struktur półprzewodnikowych,
• wytwarzanie oraz charakteryzacja warstw dielektrycznych,
• procesy plazmowego osadzania i trawienia cienkich warstw,
• konstrukcja i badanie czujników mikroelektronicznych i optoelektronicznych,
• … i inne.

Ponadto KNMiN zajmuje się organizacją wyjazdów na konferencje, warsztaty i sympozja, gdzie członkowie Koła mają możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie mikro, nano i optoelektroniki, spotkania wybitnych osobistości ze świata współczesnej nauki oraz zaprezentowania wyników własnych prac badawczych. Członkowie koła są laureatami konkursów m.in. Diamentowy Grant, nagradzani za wystąpienia na wielu konferencjach oraz są zaangażowani w realizację projektów naukowych krajowych i międzynarodowych z dziedziny najnowszych technologii – GrafTech czy IntechFun. Koło Naukowe uczestniczy w wielu spotkaniach i imprezach popularyzujących naukę m.in. Festiwalu Nauki.

Opiekun Koła Naukowego
dr hab. inż. Mateusz Śmietana

asd