Historia

Koło Naukowe powstało 2000 roku ze wspólnej inicjatywy prof. dr hab. inż. Jana Szmidta oraz studentów Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Z dniem 30 maja 2000 roku Koło Naukowe Mikroelektroniki i Nanoelektroniki nabrało mocy prawnej na podstawie decyzji nr PWR-BR/61/2000 o wpisie do Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich Politechniki Warszawskiej.

Opiekunami Koła byli prof. dr hab. inż. Jan Szmidt oraz dr inż. Aleksander Werbowy. Pierwszymi członkami i założycielami Koła byli:

 • Mariusz Sochacki
 • Artur Szczęsny
 • Dominik Kasprowicz
 • Tomasz Bieniek
 • Krzysztof Klimczak
 • Michał Gałązka
 • Paweł Śniecikowski
 • Emil Dusiński

 W pierwszym zarządzie Koła zasiadali:

 • Prezes – Krzysztof Klimczak
 • Z-ca Prezesa – Emil Dusiński
 • Sekretarz – Michał Gałązka
 • Skarbnik – Paweł Śniecikowski

Od początku istnienia Koła Naukowego członkowie aktywnie uczestniczyli w jego pracach prezentując wyniki na konferencjach i sympozjach takich jak:

 • „5-th Sympozjum Diagnostic and Yield Advanced Silicon Devices and Technologies for ULSI Era”, Warszawa 2000r
 • VII Konferencja Naukowa „Technologia Elektronowa” ELTE 2000, Polanica Zdrój 2000r
 • 3rd International Conference „Novel Applications of Wide Bandgap Layers”, Zakopane 2001r
 • 12th European Conference on Diamond, Diamond-Like Materials, Carbon Nanotubes, Nitrides & Silicon Carbide „Diamond 2001″, Budapeszt , 2001r
 • I Krajowa Konferencja Elektroniki „KKE 2002″, Kołobrzeg-Dźwirzyno 2002r
 • Ion Implantation and other aplication of ion and electrons – „ION 2002″, Kazimierz Dolny 2002r

Wraz z kolegami z Instututu Elektroniki Łódzkie brali udział w organizacji Studenckich Seminariów Elektroniki w Konopnicy. Podstawą działalności Koła były częste spotkania, organizacja wykładów oraz wycieczki naukowe. Odwiedziliśmy m.in. laboratoria firmy VIGO SYSTEM, CEMAT Silicon, Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, Instytutu Technologii Elektronowej. Na wykładach gościliśmy m.in. prof. Tomasza Dietla z IF PAN, prof. Annę Piotrowską z ITE, prof. Romualda Becka z IMiO PW oraz wielu innych znanych naukowców. O zainteresowaniu naszymi pracami świadczył fakt, że wkrótce po pierwszych spotkaniach Koło Naukowe liczyło ok. 30 członków. Wśród tematów badawczych jakie realizowali członkowie Koła znajdowały się zagadnienia dotyczące wytwarzania i charakteryzacji cienkich warstw dielektrycznych dla przyrządów krzemowych ich konstrukcja a także  nowe przyrządy  oraz nowe materiały półprzewodnikowe takie jak węglik krzemu czy azotek galu.

Przez wiele lat działalności  Koła Naukowego prowadzono wiele interesujących prac zaś wielu z był członków Koła dzisiaj pracuje w uznanych ośrodkach naukowych i akademickich  oraz firmach z obszaru „high-tech”.  Kolejnymi Prezesami Koła Naukowego byli m.in. Darek Maj i Konrad Jaworski. W międzyczasie nastąpiła zmiana opiekuna Koła, którym został dr inż. Mateusz Śmietana, pełniący obowiązki do dnia dzisiejszego.

KKE_2008

 • VIII Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie 2008r

konop_2008

 • X Studenckie Seminarium Elektroniki, Konopnica 2008r

Od 2008 roku wizytówką Koła Naukowego są nieodłączne plakaty o atrakcyjnej szacie graficznej informujące o kolejnych ciekawych wykładach i spotkaniach Koła. W roku 2010 Koło Naukowe świętowało swoje dziesięciolecie. Z tej okazji zorganizowano jubileuszowe spotkanie, które było okazją do wspominania i spotkania kolegów z dawnych lat. Od 2011 roku Prezesem Koła Naukowego jest Andrzej Taube. Członkowie Koła przez wszystkie lata działalności zdobyli wiele nagród na konferencjach i sympozjach, publikowali wyniki swoich  badań w renomowanych czasopismach, byli stypendystami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2012 roku razem z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych organizują pokazy i lekcje w ramach Festiwalu Nauki.

fest2012

 • Festiwal Nauki 2012, Warszawa
 • W 2014 roku wybrano nowy zarząd Koła Naukowego. Prezesem została inż. Anna Katarzyna Dębowska, zastępcami zostali inż. Bartosz Michalak i od 2015 roku Dariusz Burnat, skarbnikiem od 2015  roku inż. Konrad Sośnicki.
 • W 2015 roku Koło Naukowe brało udział w Festiwalu nauki
 • w 2015 roku członkowie Koła Naukowego brali udział w seminarium studenckim w Konopnicy, zdobyli wiele nagród i świetnie się bawili

konopnicakonipnica2

 • W 2015 roku Koło Naukowe brało udział w Targach Kół Naukowych i Organizacji Studenckich. Zajeliśmy 3 miejsce wśród wystawców !!! Stoisko cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Dziękujemy wszystkim za współnie spędzony czas !!

KONIK4

KONIK1KONIK2

 • KONIK3W 2016 roku wybrano nowy zarząd Koła Naukowego
  1. Prezes – inż. Dariusz Burnat
  2. Zastępca Prezesa – Kuba Kaczmarek
  3. Sekretarz – Ewelina Trochimiuk
  4. Skarbnik – Mateusz Bagłaj

   

 • W kwietniu 2016 roku projekt naszego koła okazał się najlepszy spośród 27 biorących udział w małej puli. Zagwarantowało nam to pełne dofinansowanie projektu czujnika małych ciśnień. Gratulacje dla inż. Dariusza Burnata który wygłosił naszą prezentacje.
 • W dniach 20-21.10.2017r. nasze koło wzięło udział w targach kół i organizacji studenckich „KONIK”
 • W 2017 roku wybrano nowy zarząd Koła Naukowego
  1. Prezes – Mateusz Bagłaj
  2. Zastępca – Michał Długoszewski
  3. Zastępca – Mateusz Wąsowski